Lohahevitra mandritry ny herinandro masina

Lohahevitra mandritry ny herinandro masina

Ny FANJAKAN’NY FITIAVANA MANAFIKA NY FANJAKAN’NY HAIZINA  Le royaume de l’amour combat le royaume des ténèbres  Lundi : Mandalo fisedrana maro ny fitiavantsika an’i Jesoa (Matio 26/75) Notre amour pour Jésus traversera beaucoup...
Fiarahabana taom-baovao 2019 ho an’ny KOMITY

Fiarahabana taom-baovao 2019 ho an’ny KOMITY

Miarahaba am-pifaliana anareo rehetra tratry ny NOELY sy ny Taom-baovao 2019.  Ho taona feno fifaliana sy fahasoavana ary fahombiazana eo ambany fitantanan’Ilay Tompontsika anie ity taona vaovao 2019 ity ho antsika tsirairay ary koa ny ankohonantsika. TAONA VAOVAO...