Communiqué de la Fpma Réunion : COVID-19

Communiqué de la Fpma Réunion : COVID-19

Communiqué de la Fpma Réunion : COVID-19 Le Mercredi 18 Mars 2020, le comité paroissial de la FPMA Réunion s’est réuni par confcall, afin de prendre des décisions urgentes et exceptionnelles en raison du contexte actuel marqué par l’épidémie de covid-19. Pour se...
60 ans ça se fête et ça se chante !

60 ans ça se fête et ça se chante !

Patrick Rabeson Cette année, la FPMA (Église Protestante Malgache de France) célèbre ses 60 ans d’existence. Pour la célébration de ce jubilé, un hymne a été composé : EKEO AMIN’NY FAHALEMEM-PANAHY (Jak. 1, 21b). C’est en 1959, lors du synode de...
Lohahevitra mandritry ny herinandro masina

Lohahevitra mandritry ny herinandro masina

Ny FANJAKAN’NY FITIAVANA MANAFIKA NY FANJAKAN’NY HAIZINA  Le royaume de l’amour combat le royaume des ténèbres  Lundi : Mandalo fisedrana maro ny fitiavantsika an’i Jesoa (Matio 26/75) Notre amour pour Jésus traversera beaucoup...
Fiarahabana taom-baovao 2019 ho an’ny KOMITY

Fiarahabana taom-baovao 2019 ho an’ny KOMITY

Miarahaba am-pifaliana anareo rehetra tratry ny NOELY sy ny Taom-baovao 2019.  Ho taona feno fifaliana sy fahasoavana ary fahombiazana eo ambany fitantanan’Ilay Tompontsika anie ity taona vaovao 2019 ity ho antsika tsirairay ary koa ny ankohonantsika. TAONA VAOVAO...
Share This
M