Header site2

Election background

Ny fifidianana ao amin'ny fiangonana araka ny Soratra Masina

« IZAHO NO NIFIDY ANAREO » Jaona 15 : 16

Ao amin’ny fiangonana naorin’i Fanahy Masina dia tokony hotsaroan’ny kristiana ity tenin’i Jesoa ity hoe « Tsy ianareo no nifidy Ahy fa Izaho no nifidy anareo » Jaona 15 : 16. Noho izany raha hiresaka fifdianana na fanavaozana ireo tompon’andrikitra ao amin’ny Fiangonana izay Jesoa no Lohany sady Tompony, dia tokony hazava amin’ny kristiana rehetra fa Andriamanitra ao amin’i Jesoa Kristy no hifidy antsika ho mpiara-miasa Aminy.

Fomba fanao mahazatra eo anivon’ny Fiangonana ny mikarakara fifidianana entina hanendrena tompon’andraikitra ho eo amin’ny toerany. Efa an-taona maro ny fiangonana no nanao izany satria ny Baiboly no loharano nahitàna izany fomba izany.

Lire la suite