Culte à Saint-Denis

Chapelle Immaculée Conception 10 rue Sainte Anne , Saint Denis

Sainte-Cène

Culte à Saint-Denis

Chapelle Immaculée Conception 10 rue Sainte Anne , Saint Denis

Animé par la SZM

fampianarana hoan’ny vahoakan’Andriamanitra

Chapelle Immaculée Conception 10 rue Sainte Anne , Saint Denis

09H30 à 12H00 : Fampianarana vahoakan'Andriamanitra manontolo 12h15 - 13h30 : Sakafo. Aoka samy hitondra ny sakafony avy isika 14h00 - 15h30 : Ateliers mikasika ny fampianarana 15h30  - 16h00 : FIATOANA 16h00 - 17h30 : Fandravonana ny Ateliers

Culte à Saint-Denis

Chapelle Immaculée Conception 10 rue Sainte Anne , Saint Denis

Culte avec célébration de la Sainte-Cène

Culte Saint Denis à 9h30

Chapelle Immaculée Conception 10 rue Sainte Anne , Saint Denis

Exposé Catéchumène

Culte à Saint-Denis

Chapelle Immaculée Conception 10 rue Sainte Anne , Saint Denis

ANKATOKY NY FANDRAISANA

M