0692 98 02 96 // 0692 35 21 67

Mis en avant

Culte au Port

Église Saint-Yves Rue de Grenoble , Le Port

1. Fandraisana ny Fanasan'ny Tompo 2. Fanokanana ny Diakona 3. Fametrahana ny birao sy komity vaovao 4. Fiarahabana anniversaire volana Jona 2020 

M