Header site2

voeux

Voeux de bonne année 2015 de la part du Président

"Koa Mangataka aminareo aho ry rahalahy mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompoam-panahy mety ataonareo izany. Koa Aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny Sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahany no tonga lahatra". Romana 12:1-12

Lire la suite