Header site2

BONNE ANNEE 2014

Voeux du Pasteur RAKOTOBE pour l'année 2014

FIRARIANTSOA NOHO NY TAONA VAOVAO 2014

Miarahaba anareo rehetra tratry ny taona vaovao 2014.  Ho taona hitondra fahombiazana ho antsika anie ity taona ity. Hahatanteraka izany, dia manentana antsika rehetra aho, hanana maso mibanjina ny Tompontsika, mandritry ny famakivakiantsika ity taona 2014 ity. Araka ny teny ambara ao amin’ny Salamo 16:8, manao hoe: “Ataoko eo anatreako mandra-kariva Jehovah, fa eo an-kavanako Izy, ka dia tsy hangozohozo aho.”                       

VŒUX POUR LA NOUVELLE ANNEE 2014                 

Je vous souhaite une très Bonne Année 2014. Pour cela, je vous encourage tous, à garder constamment les yeux fixés sur notre Seigneur. En effet, nous voyons dans le Psaume 16 : 8 une exhortation qui nous dit : « Je garde constamment  les yeux fixés sur l’Eternel. Puisqu’ Il est près de moi, rien ne peut m’ébranler ». Soyons forts par cette contemplation.  

Pasteur William RAKOTOBE