Header site2

Retrouver tous les Articles concernant la Paroisse grâce à notre Blog

Fahasoava-mahagaga "Amazing Grace" en Malgache

 Traduction du célèbre gospel "Amazing Grace" en Malgache par le Pasteur Josoa RAKOTONIRAINY

Faha soava  mahagagai  zao!

Feo mamy nambombaahy  tao

Olo mahantra ne fa avotra;

jamba  aho  fa ma hi  zao!

 

 Fahasoava-mahagaga fa,              

 ty fo zatra tahotra teo;

Kanjo vao nino aho, levona avokoa             

Ny tahotro tao am-po

 

Ny loza, harato fandrika

Nisahato[1] tao tokoa;

Ka indro aho tody soa

Fa fahasoavan-tsoa no tamiko

 

Ny Tompo nampanantena ahy

Raha mbola velona aho;

Izy no  aro sy anjarako

Teny soa, toky fatratra;

 

Ho levona ny nofo sy  fo,

Ka ho tapitra ny androko ety;

Dia ho lovako mandrakizay ary

Fifaliana sy fiainana

 

 Hitsonika  aza ny tany,

Hiaraka amiko ho doria;.

Ny Tompo Ilay niantso ahy taty

Ny masoandro tsy hihiratra;

Amazing grace, how sweet the sound,

That saved a wretch like me!

I once was lost but now am found,

Was blind, but now, I see.

 

'Twas grace that taught my heart to fear,

And grace, my fears relieved.

How precious did that grace appear

The hour I first believed.

 

Through many dangers, toils and snares

I have already come.

'T'is grace that brought me safe thus far,

And grace will lead me home.

 

The Lord has promised good to me,

His word my hope secures;

He will my shield and portion be,

As long as life endures.

 

Yes, when this flesh and heart shall fail,

And mortal life shall cease,

I shall possess, within the veil,

A life of joy and peace.

 

The earth shall soon dissolve like snow,

The sun forbear to shine;

But God, who called me here below,

Will be forever mine.

John Newton  dia kapitenin-tsambo  mpanondrana andevo taloha. Tamin’ny 10 mey 1748,  raha teny an-dàlana hody izy, dia  tratran’ny rivo-mahery. Efa saika nilentika ny sambony tamin’izay, kanjo avotra ihany i John Newton. Rehefa velona aina tamin’io izy dia niova fo ka nanokan-tena,  nanao Mpitandrina. Niala tanteraka tamin’ny raharahan’ ny mpivarotra sy mpanondrana andevo izy, ary lasa mpitolona nafana fo,  niady hanafoanana ny varotra  andevo.

Ny tonon’ity hira ity, izay noforonin’i John Newton, dia mamisavisa  ny fiovampo mahagaga  tao aminy. Ny  feon’ ity hira ity  dia tsy noforonin’i Jhon Newton akory, fa feon-kira tranainy tany Irlandy.  Misy aza milaza fa feon-kiran’ireo andevo fahiny ihany  izy ity, fa  taty aoriana vao napetaka taminy  ny tononkiran’i John Newton.

Hira mamelovelo, efa nohirain’ny mpihira  manan-talenta marobe  eran-tany izy ity.  Isan’izay namelona azy indrindra ireo Mpihira mainty hoditra amerikana, izay nanao azy hanehoany ny aingam-panahiny mitory  an’Andriamanitra,  mpanome  “ Fahasoava-mahagaga”. 

Nadikan’i Pasteur Josoa Rakotonirainy amin’ny  teny malagasy [2]


[1] Nisahato =  nameno zava-dratsy : ozona, ompa (jereo Fihirana FFPM 502, andininy faha-2, andalana faha-5)

[2] Jereo ato ambadika ny tonony nataon’i John Newton 

version solfachanson gospel cantiques amazing grace traduction malgache